Mileta a.s. - výměna osvětlení

Popis

Atypicky řešené osvětlení

Díky instalaci nových LED svítidel bylo možno zrušit dodatečné přísvity nad tkalcovskými stavy.

Dosažená úspora 50%